IDEA Academia | IDEA Education Network | Cebu City

IDEA Academia | IDEA Education Network | Cebu City

IDEA ACADEMIA 

ก่อตั้งในปี 2558 ทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซบุบนชั้น 16 ของอาคารไอที ออกแบบดูดีมีสไตล์ ผนังกระจกบานใหญ่มองเห็นวิวทิวทัศน์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายภายในตึก 

โดยรอบของสถาบันนักเรียนสามารถเพลิดเพลินไปกับร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อต่างๆ 

นอกจากนี้ยังห่างจากห้างสรรพสินค้า ที่ใหญ่ที่สุดทั้ง 3 แห่งในเมืองนี้ Ayala Mall SM City และ Robinson galleria และห่างจากห้างสรรพสินค้า SM seaside เพียงแค่ 15 นาที 

โปรแกรมที่สอนในแคมปัส 

  • General esl
  • Exam intensive
  • Teachers of English
  • Celta certification
  • Business English

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักติดต่อเรา 

Cr. IDEA EDUCATION

หลักสูตร

General English ESL 

โปรแกรมครอบคลุม 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน มีสัดส่วนวิชาที่แตกต่างกันสำหรับการเรียนส่วนตัวและกลุ่ม เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับ 

  • Intensive TBL

Task based learning   จุดเด่นเน้นกิจกรรมในชั้นเรียน และใช้ภาษาเป็นเครื่องมือให้นักเรียนประสบความสำเร็จ ให้นักเรียนได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง 

  • Value ESL Package

ประกอบไปด้วยการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงในแพ็คเกจราคาพิเศษ ซึ่งครอบคลุมทุกอย่าง เริ่มต้นเพียง 990$ จะได้ห้องพักแบบ 3 หรือ 4 เตียง หรือห้องพักของโรงเเรมใกล้เคียง 1200$ แพ็คเกจนี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนแบบยืดหยุ่น เรียนและท่องเที่ยวหรือพักผ่อนระยะยาว 

 

วิชาที่เรียน

กำหนดระยะเวลาเรียน 1-24 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียน และต้องมีคะแนนเท่ากับหรือมากกว่าระดับ A2 ถึงจะสามารถเรียนได้ 

  • IELTS INTENSIVE

การทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนต่อต่างประเทศหรือทำงานกับชาวต่างชาติ จำเป็นต้องมีคะแนน IELTS

  • TOEIC INTENSIVE 

วัดระดับความเชี่ยวชาญในการใข้ภาษาอังกฤษ การสอบแบ่งเป็น 2 ส่วนจำนวน 200 ข้อ เป็นหลักสูตรช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ สอนไวยากรณ์หลักๆที่ใช้ในการสอบ เพิ่มศักยภาพในการทำความเข้าใจ

  • TOEFL INTENSIVE

ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษระดับสากล ถูกออกแบบสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงาน ศึกษาหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ เป็นการวัดระดับความสามารถของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เป็นการทดสอบภาษาทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน

วิชาที่เรียน

หลักสูตรสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษ ถูกออกแบบเพื่อครูผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา เป็นการรวบรวมเนื้อหาเพื่อพัฒนารอบด้าน เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วยการเรียนตัวต่อตัว 5 คาบ เป็นการเรียนการสอนแบบเชิงวิชาการ ยกระดับความสามารถของครู 

ถูกออกแบบเพื่อผู้ที่เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ระดับ B2- C2 

 

TKT CERTIFICATION BY CAMBRIDGE 

ผู้ที่สมครเรียนตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถสอบ Cambridge TKT Exam โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนผู้ที่สมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์หากมีประสงค์จะสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม

วิชาที่เรียน

เป็นหลักสูตรที่ยอมรับมากที่สุดในโลก ได้รับการประกันคุณภาพของบุคคลที่สอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เป็นสถาบันการศึกษาอย่างเป็นทางการของ CELTA แห่งเดียวในฟิลิปปินส์ ผู้เรียนต้องมีความสามารถระดับภาษา C2 ขึ้นไป ช่วงเวลาเรียนของหลักสูตรนี้คือ 4 สัปดาห์ สอนโดยอาจารย์ที่รับรองโดย Cambridge เดินทางมาสอนเพื่อหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อการทำงาน ธุรกิจ ค้าขายกับชาวต่างชาติ เพิ่มคลังคำศัพท์ ไวยากรณ์เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ เรียนรู้วิธีการนำเสนองานต่างๆ พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ธุรกิจ

วิชาที่เรียน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart