Lady Campus | BECI International Language Academy | Baguio City

Lady Campus | BECI International Language Academy | Baguio City

ที่ตั้ง #43 Gladiola Street Amparo Heights, Camp 7, Baguio City

วิทยาเขตนี้ตั้งอยู่ห่างจากวิทยาเขตหลัก API BECI เพียง 10 นาทีหากเดินทางด้วยรถยนต์ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่มีความปลออดภัยสูงสุดในเมือง จึงมั่นใจถึงความปลอดภัยได้ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่คอยตรวจตราห้ามออกนอกที่พักในเวลาที่กำหนด

เป็นแคมปัสที่รับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น สามารถรับนักเรียนได้สูงสุด 50 คน เป็นสถาบันแห่งแรกที่รับนักเรียนหญิงล้วน

ข้อเสนอพิเศษสำหรับแคมปัสนี้
❏ บริการดูแลความงาม นวดและดูแลผิวพรรณ มอบคูปองฟรี 2 ใบ
❏ มีกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่นการทำอาหาร แลกเปลี่ยนภาษา

แคมปัสนี้เรียนได้ 2 หลักสูตรคือ
● SPEED ESL
● SPARTA RSL
หลักสูตรเสริม เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
● SP PROGRAM
● REHAB PROGRAM
● VENTURE ENGLISH PROGRAM

SP PROGRAM
ระยะเวลา : ตามที่มีการร้องขอ
ระดับ : ทุกระดับ
ชั่วโมง : ชั้นเรียน SP แบบกลุ่ม 1 ครั้งต่อวัน
ค่าใช้จ่าย : 2,000 เปโซ / 4 สัปดาห์

ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนค้นหาและแก้ไขจุดอ่อนของตนเองผ่านการเรียนไวยากรณ์และการทดสอบการพูด ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ใช้ประเมินเพื่อวัดระดับของนักเรียน

ในแต่ละสัปดาห์จะมีหัวข้อไวยากรณ์ ( Grammar Focus ) ที่นักเรียนจะต้องใช้เมื่อทำการทดสอบ หากนักเรียนไม่ได้ใช้หัวข้อไวยากรณ์ นักเรียนจะต้องเข้ารับการสอบใหม่ วิธีการนี้จะช่วยผลักดันให้นักเรียนของเราเตรียมตัว ทบทวน และฝึกฝนสิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากคาบเรียน SP แบบกลุ่ม

*หลักสูตร SP มีรวมอยู่ในหลักสูตร Sparta ESL

REHAB PROGRAM
ระยะเวลา : 1 สัปดาห์
ระดับ : ทุกระดับ
ชั่วโมง : 4 คาบเรียนต่อวัน
ค่าใช้จ่าย : 1,000 เปโซ / 1 สัปดาห์

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงบทเรียนเรื่องการออกเสียงและคำศัพท์ขั้นปูพื้นฐานไปจนถึงขั้นสููง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในความชัดเจนและความแม่นยำในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน และเป็นการขยายคลังคำศัพท์และความสามารถในการเลือกใช้คำของนักเรียน

*บทเรียนต่าง ๆ มีการสอนโดยครูผู้สอนเจ้าของภาษา
*ชั้นเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 5 คน และมีระยะเวลา 1 สัปดาห์
*หลักสูตร Rehab นี้มีรวมอยู่ในหลักสูตร Sparta ESL ด้วย

VENTURE ENGLISH PROGRAM
ระยะเวลา : 4 สัปดาห์
ระดับ : ระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง
ชั่วโมง : 1 คาบเรียนต่อวัน
ค่าใช้จ่าย : 6,000 เปโซ / 4 สัปดาห์

หลักสูตรพิเศษนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลขั้นพื้นฐานของนักเรียน โดยมุ่งเป้าไปยังนักเรียนหลักสูตร ESL ที่ชื่นชมการท่องเที่ยวเพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พร้อมทั้งแบบฝึกหัดปฏิบัติซึ่งจะได้นำไปใช้ในภารกิจระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์

*หากนักเรียนอยู่ในระดับเริ่มต้น แนะนำให้เข้าเรียนหลักสูตร ESL ระยะเวลา 4 สัปดาห์ก่อน
*การทำภารกิจระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อาคารรวม

ห้องพัก / ห้องเดี่ยว

ห้องพัก / ห้องคู่

ห้อง 3 เตียง

ห้อง 4 เตียง

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดที่พัก กรุณาติดต่อเรา
Cr. API BECI

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart