Philinter Education Center

Philinter Education Center

ก่อตั้งเมื่อมิถุนายน ปี 2003 เพื่อมอบการเรียนภาษาอังกฤษให้เหมาะกับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในประเทศ ครูและพนักงานทุกคนสามารถให้บริการที่สะดวกสบาย ให้การดูแลที่ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน มีการซัพพอร์ทจากสต๊าฟหลากหลายชาติ  

ที่ตั้ง Ceniza St.Mustang , Pusok, Lapu-Lapu City , Cebu , Philippines

หลักสูตร

ออกแบบเพื่อให้น้องๆ ได้พัฒนาการสื่อวารขั้นพื้นฐาน ผู้สอนที่เต็มไปด้วยความรู้ สื่อการสอนที่ทันสมัย และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ

 • นักเรียนจะได้รับตารางเรียนพร้อมหนังสือที่เหมาะสมกับวัยและระดับพื้นฐาน รวทมั้งได้รับอุปกรณ์การสอนอื่นๆนอกเหนือหนังสือเรียน วิชาเรียนทีมครูจะวางแผนรายสัปดาห์ 
 • มีการบันทึกคะแนนของนักเรียนและประเมินการพัฒนาโดยครูผู้สอน
 • ประเมินผลทุกๆสัปดาห์ ผลวิเคราห์จะถูกรายงานไปที่หัวหน้าหลักสูตรและผู้ปกครอง ครูผู้สอนจะทราบถึงจุดที่นักเรียนยังบกพร่อง  

เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ว่าจะมุ่งเรียนไปทางไหน 

 • ความแตกต่างทางด้านระดับภาษาและความสามารถจะถูกบันทึกและวิเคราะห์ หาข้อจุดบกพร้องของนักเรียน 
 • นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนตารางเรียน มีการพูดคุยกับนักเรียนถึงเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษและจุดที่นักเรียนอยากโฟกัส
 • มีแบบประเมินรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ผู้สอนสามารถบอกถึงจุดเด่น จุดด้อยของนักเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนเอาไปพัฒนาตนเอง

 

เป็นหลักสูตรระยะสั้น มีระยะเวลา 1-3 สัปดาห์  หลักสูตรนี้ถูกสร้างจากผู้อยากเรียนภาษาอังกฤษเต็มที่ แต่มีเวลาจำกัด เน้นเจาะลึกภาษาอังกฤษและการหัดพูด ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น 

 • มั่นใจได้ว่าการพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้นจะได้ผล 
 • ทุกบทเรียนทั้งหมด PCC หรือ Performance Criteria Checklist เพื่อประเมินความสามารถ ความครอบคลุม และชำนาญ
 • ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษษอังกฤษได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ 

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วด้วยการเรียนที่ออกแบบมาอย่างดี พัฒนาด้านการพูดเพื่อความเป็นเลิศด้านการสื่อสารในหลากหลานสถานการณ์ 

 • นักเรียนจะได้ฝึกพูดอย่างเหมาะสม ทั้งด้านเทคนิค และแบบแผน นักเรียนจะถูกสอน ประเมิน และแก้ไขในสิ่งที่นักเรียนต้องการ
 • โฟกัสความหมายของการพูด และฝึกพูดอย่างมีเสน่ห์ 
 • นักเรียนสอบพูดเป็นระยะๆ ได้รับการประเมินและข้อคิดเห็นจากการรายงาน มีการปรึกษาเพื่อดูแลและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน

พัฒนาคะแนนด้าน TOEIC และหลักสูตรนี้สามารถผลักดันให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ

 • การันตีการพัฒนามากกว่าที่คิด  ระบบนี้เป็นเส้นทางในการประเมินสังเกต และเพิ่มพูนความสามารถให้นักเรียน และระบบภาษาอังกฤษตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย 
 • นักเรียนที่เลือกเรียนการพูด และการเขียน TOEIC ไม่ใช่แค่เก่งแต่เทคนิคการสอนอย่างเดียว แต่ยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนไปสอบนอกจากได้คะแนนดีๆยังสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้โดยรวม
 • Practice makes perfect ระหว่างเรียนนักเรียนจะได้ทำข้อสอบแบบไม่อั้น

เป็นหลักสูตรเพื่อผู้เรียนที่เตรียมตัวสอบ IETLS อย่างจริงจัง ก่อนลงสนามสอบจริง เพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ การโยกย้ายถิ่นฐาน และการทำงาน

 • นักเรียนได้ฝึกพูด ฝึกการใช้อย่างเหมาะสมและคล่องแคล่วทั้งในด้านเทคนิคและแบบแผน นักเรียนจะถูกสอน ประเมิน แก้ไข ในสิ่งที่นักเรียนต้องการ
 • คาบเรียนถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคการสอบ IETLS นักเรียนจะไม่ได้แค่เรียนรู้เฉพาะเรื่องการสอบ ยังได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
 • ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกบันทึกและวิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง แสดงถึงระดับภาษาของนักเรียนอย่างชัดเจน

สื่อสารอย่างคล่องแคล่วกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติ คู้ค่าธุรกิจ ลูกค้า เป็นต้น มีปฎิสัมพันธ์ด้วยทักษะภาษาอังกฤษที่ดี เช่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆเฉพาะหน้า 

 • ให้นักเรียนเข้าใจการสื่อสารอย่างมีวาทศิลป์ในการทำงาน ทำให้นักเรียนมีการพัฒนากลยุทธ์ในการพูดโดยการวางแผน ประเมิน ก่อร่าง อธิบาย มั่นใจได้ว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ สื่อสารข้อมูลได้ 
 • มีทั้งหมด 4 ประเภท Basic , Advanced , Premiere และ Focus Industry ให้ความแตกต่างของความต้องการของนักเรียนในการเริ่มทำธุรกิจ โโยบทเรียนและแบบฝึกหัด 
 • ทุกคาบ ทุกวิชา ทุกอัพเดตให้ใหม่ล่าสุด เพื่อตามเทรนในปัจจุบัน 
 • เข้าใจโลกธุรกิจที่ซับซ้อน เข้าใจสำนวนภาษาอังกฤษต่างๆ คำศัพท์เฉพาะทาง และวัฒนธรรรมในการเข้าสังคม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart