SMEAG Global Education

SMEAG Global Education

เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีทั้งหมด 3 แคมปัสในเซบู ฟิลิปปินส์ 

  • SPARTA CAMPUS
  • CLASSIC CAMPUS
  • CAPITAL CAMPUS

เป็นศูนย์ทดสอบ IELTS , TOEIC , TOEFL , CAMBRIDGE , ACT ES , BULATS และ PTE ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการในฟิลิปปินส์ 

สถาบันนี้รองรับนักเรียนได้ถึง 1,210 คนจากทุกแคมปัส  ซึ่งเป็นสถาบันภาษาที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์และมีสภาพแวดล้อมการเรียนภาษาอังกฤษที่โดดเด่น มีการร่วมมือกับสถาบันทดสอบนานาชาติ มหาวิทยาลัย และบริษัทมากมายทั่วโลก  อีกทั้งคุณครูได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี มีผู้จัดการตามแต่ละประเทศ 98% ของนักเรียนที่นี่สามารถทำคะแนนข้อสอบตามที่ตัวเองตั้งเป้าไว้ได้ รวมถึงระบบการจัดการของนักเรียนแบบออนไลน์ด้วย 

หลักสูตร

นำเสนอการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง ผ่านหลักสูตรของ Cambridge ซึ่งพัฒนาทั้ง 4 ทักษะคือ อ่าน เขียน ฟัง พูด ให้นักเรียนได้รับทักษะการใช้ภาษาที่จำเป็นสำหรับการเรียนหรือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนยังได้ใบรับรองภาษาจากการเรียนหลักสูตร ESL by Cambridge อีกด้วย 

แคมปัสที่มีสอน

  • SPARTA CAMPUS 
  • CLASSIC CAMPUS
  • CAPITAL CAMPUS 

การวัดระดับภาษา

รายละเอียดโปรแกรม

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

มุ่งพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาสั้น ๆ ในขณะที่การพูดทั่วไป มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างการออกเสียงและสำเนียงการพูดเชิงวิชาการให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความสื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ชั้นเรียนพิเศษของโทสทฺมาสเทอร์คือ ตัวเลือกที่ดีที่สุดของหลักสูตรซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะและพัฒนาการทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโปรแกรม

หลักสูตรการพูดแบบเข้มข้น คิดเป็นภาษาอังกฤษ

นักเรียนสามารถเรียนและสอบ IETLS ได้ในเวลาเดียวกัน มีนักเรียนมากกว่า 4,000 คนที่จบการศึกษาของหลักสูตรนี้ในแต่ละปี อีกทั้งได้รับเลือกเป็นหนึ่งในศูนย์สอบ IETLS ที่ดีที่สุดในฟิลิปปินส์เป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน

รายละเอียดโปรแกรม

สำหรับนักเรียนที่สมัคร IELTS GARANTEE ตรงตามวันที่ทางสถาบันกำหนด และมีระยะเวลาเรียนมากกว่า 12 สัปดาห์ ด้วยอัตราการเข้าชั้นเรียน 100% และไม่มีการเตือนใด ๆ

จะได้รับโอกาสในการได้รับค่าเล่าเรียนและค่าสอบฟรีหลังจากไม่ได้คะแนนตามเป้าหมาย การสอบ IELTS จริง (ไม่รวมค่าที่พัก , วีซ่า และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ )

ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์สอบ TOEIC นักเรียนสามารถสอบ TOEIC ได้อย่างเป็นทางการ ฟัง อ่าน พูด เขียน นักเรียนจะได้ทั้งการเรียนและการทดสอบจำลอง ช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับนักเรียนที่สมัคร TOEIC GARANTEE ตรงตามวันที่ทางสถาบันกำหนด และมีระยะเวลาเรียนมากกว่า 12 สัปดาห์ ด้วยอัตราการเข้าชั้นเรียน 100% และไม่มีการเตือนใด ๆ

จะได้รับโอกาสในการได้รับค่าเล่าเรียนและค่าสอบฟรีหลังจากไม่ได้คะแนนตามเป้าหมาย การสอบ TOEIC จริง (ไม่รวมค่าที่พัก , วีซ่า และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ) 

ที่นี่ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์สอบ TOEFL อย่างเป็นทางการมาหลายปี ด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมที่ค่อนข้างเข้มงวดและตรวจสอบความคืบหน้าของการสอบ นักเรียนจะมีสภาพแวดล้อมในการเรียน TOEFL ที่ดีที่สุดในวิทยาเขตที่ 3 คือ CAPITAL มีคาบเรียนกลุ่ม และการสอบ Mock test เสมือนจริง

สำหรับนักเรียนที่สมัคร TOEIC GARANTEE ตรงตามวันที่ทางสถาบันกำหนด และมีระยะเวลาเรียนมากกว่า 12 สัปดาห์ ด้วยอัตราการเข้าชั้นเรียน 100% และไม่มีการเตือนใด ๆ

จะได้รับโอกาสในการได้รับค่าเล่าเรียนและค่าสอบฟรีหลังจากไม่ได้คะแนนตามเป้าหมาย การสอบ TOEIC จริง (ไม่รวมค่าที่พัก , วีซ่า และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ )

ครอบคลุมเนื้อหาทางวิชาการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่ไวยากรณ์ คำศัพท์ และทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ 4 ประการ ถูกออกแบบหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่จะนำคุณไปสู่หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปหรือหลักสูตรเตรียมสอบ 

สร้างพื้นฐานที่แข็งแรงของภาษาอังกฤษ

ความแตกต่างระหว่าง TOEFL FOUNDATION กับ Pre TOEFL 

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ครอบคลุมประเภทของภาษาอังกฤษที่ใช้ในบริบทของธุรกิจ เช่นการค้าระหว่างประเทศ มาเงิน คำศัพท์เฉพาะ มารยาททางธุรกิจ ทักษะและกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร OPIc เพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแลปงตลอดเวลาได้ หลักสูตรนี้เป็นแบบเข้มข้น 1:1 270 นาทีทุกวัน 

รายละเอียดโปรแกรม

การถูกสัมภาษณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ OPIc ่ให้การทดสอบความสามารถในการพูดที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ในระดับสูง ผู้ทดสอบจะทำแบบ

สำรวจประวัตซึ่งเป็นแบบสอบถามที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตวัและความสนใจของผู้ทดสอบ คำตอบจะกำหนดกลุ่มของหัวข้อที่โปรแกรมจะสุ่มเลือกคำถาม องค์กรการค้า

องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากตระหนักถึงประโยชน์ของ OPIc ว่าเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ในการกำหนดความสามารถด้านภาษาของบุคลากร

ชั้นเรียนที่เหมาะสมสำหรับเด็กและกิจกรรมต่างๆ 5 วันเด็กๆ สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน โปรแกรม Family Plus ขึ้นอยู่กับ Cam-bridge YLE (Cambridge Young Learners English) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

  • หลังจากเรียนคอร์สนี้เสร็จ SMEAG ยังคงเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์สำหรับเด็ก 1:1

รายละเอียดโปรแกรม

รายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา 

Cr. SMEAG

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart